POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU https://centrumgineka.pl/sklep/

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z:
– korzystaniem przez nich z usług przeglądania w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży
wyrobów,
– składaniem drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego, zapytań dotyczących
towarów prezentowanych w sklepie
– składaniem zamówień na zakup wybranych poprzez Serwis produktów.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma:

Centrum Wellness Gineka Małgorzata Łodzińska
ul. Grabskiego 2/3
55-220 Jelcz-Laskowice
NIP: 9121711963,
Konto bankowe:MBank, 36114020170000460211461714

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju
aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz (w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych) na podstawie przepisów prawa- w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
(np. w celu realizacji złożonego zamówienia).
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba
ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, która może wynikać z
rozwoju technologii internetowej, ewentualnej zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych
oraz rozwoju naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.centrumgineka.pl.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy
się zapoznać.

W razie wątpliwości dotyczących zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji –
nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT